UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Nájemce a provozovatel Proche Apartments s.r.o., zajišťuje podnájmy včetně dohodnutých služeb v tomto rezidenčním domě na sjednanou dobu.
 2. Před zahájením ubytování je klient povinen vyplnit a podepsat registrační formulář a seznámit se s ubytovacím řádem.
 3. Apartmány jsou k dispozici k nastěhování od 14.00 hod., v den ukončení pobytu je klient povinen apartmán uvolnit do 11.00 hod.
 4. Prodloužení pobytu je nutné dohodnout předem a vztahují se na něj dodatečné poplatky.
 5. Podnájemce je povinen uhradit sjednané nájemné při předložení účtu pokud není dohodnuto jinak.
 6. Společnost Proche Apartments s.r.o. neodpovídá za peníze a cennosti volně uložené v apartmánech.
 7. V apartmánech není povoleno přemísťovat o své vůli žádné zařízení a zasahovat do elektrické sítě.
 8. Z bezpečnostních důvodů lze v apartmánech používat jen ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní potřebě.
 9. Z bezpečnostních důvodů není přípustné nechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v apartmánu a ostatních společenských prostorách Malostranské Residence.
 10. Psi a jiná zvířata lze ubytovat pouze po dohodě za určený poplatek a za předpokladu, že neruší ostatní hosty.
 11. Při onemocnění nebo zranění podnájemci bude zajištěno poskytnutí lékařské pomoci eventuelně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí podnájemce.
 12. V době od 22.00 hod. do 8.00 hod. jsou podnájemci povinni dodržovat noční klid.
 13. Za škody způsobené v pronajatém apartmánu nebo jinde v Malostranské Residenci odpovídá podnájemce podle platných právních předpisů.
 14. Podnájemce je povinen dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu, v opačném případě společnost Proche Apartments s.r.o. je oprávněna zrušit podnájemní smlouvu kdykoliv.
 15. Osoby, které hosta navštíví nebo přenocují, se musí prokázat průkazem totožnosti. V tomto případě je společnost Proche Apartments s.r.o. oprávněna účtovat Hostovi dodatečné náklady spojené s pobytem. Proche Apartments s.r.o. si vyhrazuje právo v každém případě bezdůvodně odepřít výše uvedeným Osobám přístup do ubytování, a nebo zůstat přes noc.
 16. Kouření a používání e-cigaret, svíček, vonných tyčinek a éterických olejů je zakázáno. Tyto činnosti budou považovány za kouření, a Hostovi bude udělena pokuta a host může být bez náhrady vystěhován. Pokud člen týmu Proche Apartments s.r.o. přistihne hosta při kouření v budově (mimo mist k tomu určených – balkon, dvůr) nebo najde důkazy o kouření, bude okamžitě účtován poplatek ve výši 200 EUR.
 17. Hosté musí provozovateli zpřístupnit pronajatý apartmán v případě potřeby či nutné opravy.
 18. V domě je k dispozici Kniha přání a stížnostÍ